O klubie - Zarząd

Prezes Zarządu – Wiktor Napióra
Kierownik  Klubu– Michał Sobczak
Trener sekcji U-13, U-15 – Robert Czekalski
Trener sekcji U-17, U-19 – Andrzej Antos
Gospodarz Klubu– Sławomir Kowalski

PARTNERZY HURTAP ŁĘCZYCA