O klubie - Zarząd

Prezes Zarządu – Wiktor Napióra
Kierownik  Klubu– Anna Straszewska
Trener sekcji U-14, U-16 – Andrzej Antor
Trener sekcji U-18, U-20 – Dariusz Karasiński
Gospodarz Klubu– Sławomir Kowalski

PARTNERZY HURTAP ŁĘCZYCA